Pobierz
aplikację
Pobierz
aplikację
Pobierz
aplikację

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt złożony za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki”